Contact - Yhteystiedot

Virpi Peltonen
virpi.peltonen @ turkuflatti.net

(poista välit)

Facebook

www.turkuflatti.net

Asumme Turussa. Ensimmäinen flatti muutti luoksemme vuonna 1992. Lapsuudessani asuin aina eri rotuisten metsästyskoirien kanssa. Elämä ilman koiria olisi tyhjää ja ikävää, enkä voisi kuvitella niin olevankaan.

We live in the coastal city of Turku in Finland. The very first flatcoat moved to us in 1992.  As a child I lived among various breeds of hound dogs.  Life without dogs would be empty and bored. I can't imagine life like that.